Xi lanh cơ thể hàn / xi lanh thủy lực hàn không có thanh buộc. Các thùng được hàn trực tiếp đến mũ cuối. Các cổng được hàn vào thùng. Tuyến phía trước thường được luồn vào hoặc bắt vít vào thùng xi lanh. Cho phép lắp ráp thanh piston và các con dấu thanh được loại bỏ để phục vụ.

Các xi lanh hàn có thân hình hẹp hơn và thường có chiều dài tổng thể ngắn hơn cho phép chúng phù hợp hơn với giới hạn chặt chẽ của máy móc. Xi lanh thủy lực hàn không bị thất bại do căng que ở áp suất cao và những nét dài. Thiết kế hàn cũng cho vay để tùy chỉnh. Các tính năng đặc biệt dễ dàng được thêm vào thân xi lanh, bao gồm các cổng đặc biệt, gắn kết tùy chỉnh, đa dạng van, v.v.