Bơm bánh răng thủy lực (có răng ngoài) (dịch chuyển cố định) là loại bơm đơn giản và kinh tế. Thể tích hoặc dịch chuyển của bơm bánh răng dùng cho thủy lực sẽ nằm trong khoảng từ 1 đến 200 mililít. Chúng có hiệu suất thể tích thấp nhất trong cả ba loại bơm cơ bản. Các máy bơm này tạo ra áp suất thông qua việc chia lưới của các răng bánh răng, lực ép chất lỏng xung quanh các bánh răng để tạo áp suất cho phía đầu ra. Một số máy bơm bánh răng có thể khá ồn, so với các loại khác, nhưng máy bơm bánh răng hiện đại / máy bơm bánh răng bên trong có độ tin cậy cao và êm hơn nhiều so với các mẫu cũ.   


Thay thế Bơm bánh răng bên trong Sumitomo QT
Thay thế Bơm bánh răng bên trong Sumitomo QT
Bơm bánh răng thủy lực bên trong QT-BP cho Máy ép phun hệ thống Servo, hoàn toàn có thể thay thế cho máy bơm Sumitomo QT ban đầu.

Gửi yêu cầu của bạn