Động cơ thủy lực Poclain bao gồm động cơ thủy lực tốc độ đơn Poclain và động cơ thủy lực tốc độ đôi, mô hình bao gồm MS02 MSE02 MS05 MSE05 MS08 MSE08 MS11 MSE11 MS18 MSE18 MS25 MS50 MS125  


Động cơ bánh xe Blince MS02 / MSE02 MS05 MS08 MS11 loạt phụ tùng động cơ thủy lực cho máy khoan mỏ than
Động cơ bánh xe Blince MS02 / MSE02 MS05 MS08 MS11 loạt phụ tùng động cơ thủy lực cho máy khoan mỏ than
Có thể thay thế cho dòng MS / MSE Nguyên bản 02/05/08/11/18/25/35/50/83/125/250 động cơ và phụ tùng piston hướng tâm.Ứng dụng động cơ thủy lực dòng MS02 / MSE 02:Máy móc khai thác: Máy khoan mỏ than , Xe xếp dỡ hạng nặngMáy xây dựng: Máy quét đường, Máy kéo máy bay, Máy vận chuyển chùm / Máy nângMáy nông nghiệp: Xe nông nghiệp nhỏ , Máy chia nước
Rotor động cơ thủy lực Poclain MS35 MS02 05 08 11 Phụ tùng động cơ Stator Vòng cam phụ tùng động cơ thủy lực
Rotor động cơ thủy lực Poclain MS35 MS02 05 08 11 Phụ tùng động cơ Stator Vòng cam phụ tùng động cơ thủy lực
Poclain MS Series MS02 MS05 MS08 MS11 MS18 MS25 MS35 MS50 MS83 MS125 Rôto động cơ thủy lực.

Gửi yêu cầu của bạn