Động cơ thủy lực Poclain bao gồm động cơ thủy lực tốc độ đơn Poclain và động cơ thủy lực tốc độ gấp đôi, mô hình bao gồm MS02 MSE02 MS05 MS05 MS08 MSE08 MS11 MSE11 MSE18 MS25 MS50 MS5  


Cánh quạt động cơ thủy lực poclain
Cánh quạt động cơ thủy lực poclain
Poclain MS Series MS02 MS05 MS11 MS18 MS25 MS35 MS50 MS83 MS25 Motor Motor Rotor.