Blince มุ่งเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์ไฮดรอลิก เช่น มอเตอร์โคจรแบบไฮดรอลิก ปั๊มไฮดรอลิกตั้งแต่ปี 1981 ให้บริการโซลูชันไฮดรอลิกแบบมืออาชีพ
ภาษา

มอเตอร์ไฮดรอลิกของ Poclain ได้แก่ มอเตอร์ไฮดรอลิกความเร็วเดียวของ Poclain และมอเตอร์ไฮดรอลิกความเร็วคู่ รวมถึงรุ่น MS02 MSE02 MS05 MSE05 MS08 MSE08 MS11 MSE11 MS18 MSE18 MS25 MS50 MS125  


โรเตอร์มอเตอร์ไฮดรอลิก Poclain
โรเตอร์มอเตอร์ไฮดรอลิก Poclain
Poclain MS Series MS02 MS05 MS08 MS11 MS18 MS25 MS35 MS50 MS83 MS125 โรเตอร์มอเตอร์ไฮดรอลิก

ส่งคำถามของคุณ