Pompa tłokowa hydrauliczna

Pompy tłokowe osiowe i silniki przy użyciu zasady osi wygięcia, stałe lub regulowane przemieszczenie, istnieje w dwóch różnych podstawowych wzorach. Te hydrauliczne pompa tłokowa mają najlepszą wydajność wszystkich pomp. Chociaż ogólnie największe przemieszczenia są w przybliżeniu jeden litr na rewolucję, w razie potrzeby można zbudować dwustronną pompę objętościową. Często stosowane są pompy o zmiennej przemieszczenia, dzięki czemu przepływ oleju można regulować ostrożnie. Pompy te mogą w ogólnej pracy z ciśnieniem roboczym do 350-420 barów w ciągłej pracy.   

A2FM Osiowy tłok stałego przemieszczenia silnika hydraulicznego / pompy
A2FM Osiowy tłok stałego przemieszczenia silnika hydraulicznego / pompy
Jednostka tłoka osiowego konstrukcji osianej z stałym przemieszczeniem, do stosowania jako pompa lub silnik w dyskach hydrostatycznych, w otwartym lub zamkniętym obwodzie.Jeśli jest obsługiwany jako pompa, przepływ jest proporcjonalny do prędkości napędu i przemieszczenia.Jeśli jest obsługiwany jako silnik, prędkość wyjściowa jest proporcjonalna do objętości zmietej i odwrotnie proporcjonalna do przemieszczenia.Moment obrotowy wzrasta wraz z spadkiem ciśnienia między bokami o wysokim i niskim ciśnieniu.