سیلندر های بدن جوش داده شده / سیلندر هیدرولیکی جوش داده شده دارای میله های کراوات نیستند. بشکه به طور مستقیم به کلاه های پایان جوش داده می شود. پورت ها به بشکه جوش داده می شوند. غده میله جلو معمولا به داخل بشکه سیلندر متصل می شود. این اجازه می دهد تا مونتاژ پیستون راد و مهر و موم میله برای خدمات حذف شود.

سیلندرهای جوش داده شده دارای بدن باریک تر هستند و اغلب طول عمر کوتاه تر آنها را قادر می سازد تا بهتر به محدوده های تنگ ماشین آلات متصل شوند. سیلندر هیدرولیکی جوش داده شده از شکست ناشی از ضایعات کراوات در فشار بالا و سکته مغزی طولانی رنج نمی برد. طراحی جوش نیز خود را به سفارشی سازی می دهد. ویژگی های ویژه به راحتی به بدن سیلندر، از جمله پورت های ویژه، پایه های سفارشی، چند منظوره شیر، و غیره اضافه می شود.