پمپ هیدرولیکی پمپ / پمپ روتاری پمپ یک پمپ جابجایی مثبت است که شامل لبه هایی است که به یک روتور متصل می شود که درون حفره چرخانده می شود. در بعضی موارد این فان ها می توانند طول متغیر را داشته باشند و یا برای حفظ تماس با دیوارها، به عنوان پمپ، یک عنصر حیاتی را در طراحی پمپ Vane چرخش می دهد، این است که چگونه از وعده ها به تماس با پمپ پمپ می شود و نحوه راهنمایی های VANE را تحت فشار قرار می دهد ماشینکاری در این نقطه بسیار. جایگزینی Yuken PV2R1 PV2R2 PV2R3، Eaton Vickers 20/25/35 / 45VQ و Denison T6C T6D پمپ پمپ تک، پمپ دو پمپ و پمپ کارتریج پمپ.   


T6C T6D T6E تک پمپ هیدرولیک پمپ
T6C T6D T6E تک پمپ هیدرولیک پمپ
پمپ های پمپ های پین بالا فشار بالا و با فشار بالا