پمپ های هیدرولیک دنده (با دندان های خارجی) (جابجایی ثابت) پمپ های ساده و اقتصادی هستند. حجم جابجایی یا جابجایی پمپ های دنده ای برای هیدرولیک بین 1 تا 200 میلی لیتر خواهد بود. آنها کمترین کارایی حجمی هر سه نوع پمپ پایه را دارند. این پمپ ها از طریق پوشش دندانهای دنده فشار می گیرند، که باعث می شود که مایع در اطراف چرخ دنده ها برای فشار دادن طرف خروجی باشد. برخی از پمپ های دنده می تواند بسیار پر سر و صدا باشد، در مقایسه با انواع دیگر، اما پمپ دنده های مدرن / پمپ دنده داخلی بسیار قابل اعتماد و بسیار آرام تر از مدل های قدیمی تر است.   


پمپ دنده داخلی Sumitomo QT را جایگزین کنید
پمپ دنده داخلی Sumitomo QT را جایگزین کنید
پمپ دنده داخلی هیدرولیک QT-BP برای دستگاه قالب گیری تزریق سیستم سروو، کاملا قابل تعویض با پمپ اصلی Sumitomo QT است.