فعالیت های صنعت

نمایشگاه DMP
نمایشگاه DMP
نمایشگاه DMP.نمایشگاه DMP Blince-Hydraulic 2019. به دلیل Covid-19، ما نمی توانیم در نمایشگاه بین المللی شرکت کنیم. بنابراین ما DMP را انتخاب می کنیم.این یک نمایشگاه بسیار بزرگ برای قالب بین المللی، پردازش فلز، پلاستیک و بسته بندی است. این نمایشگاه، ما به طور مستقیم به دست می آوریممشتری نهایی کاربر
2021/05/01
تولید نمایشگاه تایلند 2018
تولید نمایشگاه تایلند 2018
تولید نمایشگاه تایلند 2018به منظور توسعه و اشغال بازار آسیای جنوب شرقی. ما در نمایشگاه ماشین آلات بین المللی تایلند و ویتنام شرکت کردیم.در نمایشگاه، ما می توانیم با چهره مشتری به صورت communicate.get جزئیات بیشتر در مورد محصول و قیمت.مشتریان می توانند محصولات ما را ببینند و خدمات ما را تجربه کنند. به سرعت، ما چندین عامل محلی را توسعه دادیم.
2021/05/12